Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Podsumowanie konferencji #Małopolska lokalna w Tarnowie

W auli Akademii Tarnowskiej, 7 września odbyła się konferencja #Małopolska lokalna. Wydarzenie to poświęcone zostało obszarom wiejskim w Małopolsce. Podczas konferencji eksperci rozmawiali o sile napędowej obszarów wiejskich oraz o zmianach i wyzwaniach, które dotykają lokalną część Małopolski.

Oprócz panelu dyskusyjnego z udziałem m.in. Marka Zubera, specjalisty ekonomii, uczestnicy konferencji mieli okazję przysłuchać się mowom inspiracyjnym dotyczącym komunikowania ze społeczeństwem za pomocą słowa i obrazu. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu Rafał Poniewski przedstawił wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencji towarzyszył Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Kierunek rozwoju Małopolski

Konferencję rozpoczęła rozmowa z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Józefem Gawronem o sytuacji regionu, szczególnie w odniesieniu do sytuacji po pandemii i w związku z trwającą na Ukrainie wojną. Wicemarszałek zwrócił uwagę na ubiegłoroczny kryzys uchodźczy spowodowany konfliktem za wschodnią granicą, pomoc udzielaną w Małopolsce uciekinierom wojennym oraz rynek pracy, otwarty na pracowników z Ukrainy. Podsumował także program rozwoju Małopolski zawarty w strategii Małopolska 2030, która główny nacisk kładzie na rozwój innowacji, zielonej energii i realizację planu inwestycji. Wicemarszałek podkreślił, że realizacja projektów takich jak rewitalizacja, komunikacja niskoemisyjna, transformacja i bezpieczeństwo energetyczne, termomodernizacja, innowacje w technologiach wodorowych będą wspierane w dużej mierze przez Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027.

Siła napędowa obszarów wiejskich

Wprowadzeniem do panelu dyskusyjnego było wystąpienie Agaty Mróz z Polskiej Akademii Nauk o sile napędowej obszarów wiejskich w Małopolsce. Ekspertka podsumowała sytuację w strukturze gospodarki lokalnej i sektorze rolnym w Małopolsce. Podkreśliła korzystną tendencję demograficzną, a także ponadprzeciętny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zamożności mieszkańców regionu.

Dyskusja gości z różnych regionów Polski

Gośćmi panelu dyskusyjnego byli: Marek Zuber – ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy, Agata Mróz – magister gospodarki przestrzennej w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego, asystentka w Zakładzie Ekonomii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Anna Nowakowska – Prezes Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy, Wioletta Dąbrowska – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Dominik Pasek – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Łukasz Kryszak – adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Rozmowa toczyła się wokół problemów demograficznych, zjawiska dezagraryzacji i deglomeracji, zmian w obszarze działalności rolniczej i okołorolniczej na obszarach wiejskich, a także problemów związanych z dostępnością komunikacji i wachlarza podstawowych usług na terenach prowincjalnych.

Jak rozmawiać ze społecznością lokalną o trudnych tematach?

Podczas konferencji publiczność miała okazję zapoznać się z mowami  inspiracyjnymi przygotowanymi przez dr inż. Annę Kowalską z Katedry Ochrony Środowiska w Akademii Tarnowskiej oraz Macieja Kabrońskiego z Polskiej Grupy Infograficznej. Celem tych wystąpień było zainspirowanie przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji do komunikowania się ze społecznością za pomocą precyzyjnej i niebanalnej informacji. Prelegenci opowiedzieli o tym, jak komunikować za pomocą słowa i obrazu tematy trudne, na przykład związane z ekologią.