Małopolska w liczbach

3,3 mln

Małopolan

10,1%

Polaków

134 mld zł

PKB Małopolski

7,8%

PKB Polski

364 tys.

firm w Małopolsce

8,7%

firm w Polsce

183,5 tys.

studentów

12,5%

studentów w Polsce

 308

jednostek B+R

8,9%

jednostek B+R w Polsce

744 tys.

NGO-sów

8,9%

NGO-sów w Polsce

Zwiń

Doing Business 2017
Studenckie Międzynarodowe Nagrody Satysfakcji

BADANIA I ANALIZY

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego opracowuje badania, analizy i ekspertyzy dotyczące kwestii społecznych, rozwoju regionalnego i gospodarki województwa małopolskiego.

23 lis

Produkt krajowy brutto w Polsce, regionach i podregionach w 2014 roku

Małopolska wypracowała 133 974 mln zł produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących w 2014 roku. [...]

Zobacz wydarzenie
22 lis

Władza w centrum, władza w regionach. Ważna debata o samorządach w Krakowie!

Czy samorząd wojewódzki ma realny wpływ na przywództwo w kraju? Jak wzmocnić jego znaczenie i [...]

Zobacz wydarzenie
15 lis

Awans Polski w prestiżowym rankingu „Doing Business”

Polska zajęła 24. miejsce w najnowszym rankingu „Doing Business 2017”, stworzonym i zrealizowanym przez Bank [...]

Zobacz wydarzenie

Biblioteka

W Bibliotece zostały zgromadzone raporty dotyczące różnych dziedzin życia społeczno –gospodarczego województwa małopolskiego, wydane w trakcie ostatnich lat przez instytucje publiczne.

Wizualizacja danych

Narzędzia do wizualizacji dają możliwość zaprezentowania danych na mapach i wykresach. Mapy można także tworzyć w oparciu o własne zestawy danych.