Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Konferencja „Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan”

Konferencja "Społeczne i ekonomiczne wybory młodych Małopolan", zorganizowana 4 grudnia 2023 r., miała na celu przyjrzenie się problemom i potrzebom społeczności młodych Małopolan w obszarach takich jak edukacja, rynek pracy, uczestniczenie w życiu obywatelskim, kondycja psychiczna oraz różne formy dyskryminacji.

W konferencji stolikowej, zorganizowanej przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego we współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wzięli udział Małopolanie, których wiek nie przekroczył 30 lat. Konferencja, której głównymi bohaterami byli jej uczestnicy, miała formę trzech stolików tematycznych prowadzonych przez moderatorów.

Dyskusje w grupach

Tematem stolika nr 1 była podmiotowość – czy i jak młodzi ludzie chcą uczestniczyć w życiu społecznym. Stolik prowadził dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UKEN. Rozmawiano między innymi o tym, co dla młodych oznacza partycypacja obywatelska, jak definiują służebną rolę instytucji publicznych, jak uczestniczą w kulturze i jak ją tworzą (wrażliwość artystyczna, wizja przestrzeni, w której żyją i którą kreują).

Stolik nr 2 to dyskusja o zdrowiu psychicznym i relacjach społecznych, prowadzona przez Urszulę Szybowicz, Prezes Fundacji Nie widać po mnie. Dyskusja koncentrowała się na tym, jak młodzi ludzie budują relacje, jak kształtują więzi społeczne, jaka jest ich definicja szczęścia, jak rozwiązują problemy, co traktują jako uzależnienia.

Kolejny stolik poprowadziła dr Ewa Krzaklewska, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. Jego tematem była dyskryminacja i jej różne formy. Co młodzi ludzie rozumieją pod pojęciem „dyskryminacja”, jak zapatrują się na zjawiska dyskryminacji: w przestrzeni publicznej, na rynku pracy i w pracy, ze względu na miejsca zamieszkania, wiek i płeć, poglądy (np. na ekologię)? Czy dysponują wiedzą, jak się bronić przed dyskryminacją?

W trakcie dyskusji moderatorzy poszczególnych stolików koncentrowali się na jak najszerszym uzyskaniu informacji o rzeczywistych potrzebach, zainteresowaniach, marzeniach, kierunkach rozwoju młodych dorosłych Małopolan. Wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane m.in. w procesie kształtowania polityk publicznych województwa małopolskiego.

Inspirujący goście

W pierwszej części wydarzenia uczestnicy spotkali się też z inspirującymi gośćmi, którymi byli Izabela Kucmin-Bemelmans z Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz Andrzej Czulak z Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych. Goście opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych ze studiami i pracą za granicą, wyborem Małopolski, jako miejsca do życia oraz najważniejszych aspektach wkraczania na rynek pracy, wyboru ścieżki edukacyjnej, a w konsekwencji życiowej.

Dziękujemy wszystkim za udział i owocną dyskusję.