Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Eksperci na konferencji #Małopolska lokalna w Nowym Targu

W prezentacjach oraz dyskusji panelowej konferencji #Małopolska lokalna eksperci poruszą problemy, które są charakterystyczne dla małych społeczności, a szczególnie tych z południowej części województwa małopolskiego.

Do dyskusji zaprosiliśmy kilku ekspertów, wśród nich prof. Monikę Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, która wygłosi wykład wprowadzający pt. „Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce” oraz weźmie udział w panelu poświęconym potencjałowi Małopolski południowej. Pani profesor spróbuje odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące problemów demograficznych, rynku pracy i rozwoju obszarów wiejskich.

Prof. Monika Stanny jest autorką wielu publikacji, w tym monografii poświęconych obszarom wiejskim, m.in. czterotomowego „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich”, czy obszernego „Sto lat rozwoju polskiej wsi”. Prowadzi badania z zakresu ekonomii przestrzennej, ekonomii rozwoju i demografii. Ekspertka zajmuje się także problematyką społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich. Analizuje procesy ludnościowe, dezagraryzacji i spójności terytorialnej.

Kolejnym ekspertem jest dr Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dr Marcin Guzik jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony przyrody. Karierę zawodową rozpoczynał w Tatrzańskim Parku Narodowym, jednocześnie będąc przez kilka lat wykładowcą w PPWSZ w Nowym Targu. Zapytamy dr Guzika m.in. o to, jak pogodzić dbanie o środowisko naturalne i obszary chronione, a jednocześnie rozwijać potencjał terenów wiejskich, np. w zakresie turystyki.

Czy potencjał Małopolski południowej drzemie tylko w jej tradycji, jak na południu rozwija się handel, a jak turystyka – o tym najlepiej opowiedzą nasi kolejni goście, gospodarze małopolskich gmin leżących w południowej części województwa, Grzegorz Watycha – burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Jacek Lelek – burmistrz Miasta Stary Sącz.

Oprócz panelu dyskusyjnego przygotowaliśmy dla Państwa także sesję inspiracyjną z ekspertem w dziedzinie komunikacji wizualnej. Mowa o Macieju Kabrońskim, współtwórcy Polskiej Grupy Infograficznej, który pokaże Państwu, jak wykorzystać grafikę, aby z sukcesem przekonać odbiorcę do swoich argumentów, na przykład w kwestiach środowiska naturalnego i ekologii. Maciej Kabroński od wielu lat kieruje eksperckimi zespołami wizualizacji danych. Pochodzi z Gdańska, jest absolwentem nauk politycznych i socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracuje w tamtejszym Instytucie Dziennikarstwa. Specjalizuje się w zagadnieniach wizualizacji danych i funkcjonowania projektów internetowych.

W trakcie konferencji zapewniamy również możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Obsługują go specjaliści, którzy podpowiedzą, na co i w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie z funduszy UE.

Zapraszamy Państwa do Nowego Targu na wydarzenie poświęcone obszarom wiejskim w Małopolsce. Konferencja #Małopolska lokalna, już w środę 4 października 2023 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1. Rozpoczęcie o godz. 10:30. Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).