Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Rady Seniorów w gminach Małopolski w 2023 roku

Raport na temat funkcjonowania rad seniorów w małopolskich gminach został oparty na analizie danych zastanych oraz wynikach ankiet przeprowadzonych wśród gmin oraz przedstawicieli rad seniorów działających w Małopolsce.

Wyniki analizy będą przydatne przy projektowaniu dalszych działań Województwa w kontekście „srebrnej gospodarki”, ale przede wszystkim dostarczają już teraz wiele informacji o aktywności seniorów w gminach Małopolski, problemach czy barierach, jakie napotykają rady, a wreszcie – o wyzwaniach, jakie stoją przed nimi w najbliższych latach.

Zapraszamy również do zapoznania się ze skrótem raportu.

Pobierz plik PDF

Autor

Kinga Krasoń-Pilch

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2023

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

polityka społeczna