Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe Małopolan 55+

Celem badania było oszacowanie skali zjawiska wykluczenia cyfrowego osób starszych w Małopolsce oraz wskazanie kierunków i sposobów kształtowania / podwyższania kompetencji cyfrowych Małopolan 55+.

Problem rozpatrywany był w kontekście możliwości i umiejętności korzystania z komputera, internetu czy różnego rodzaju programów oraz aplikacji mobilnych. Badano czy i jak kształtują się kompetencje cyfrowe seniorów w obszarach komunikacji i utrzymania relacji międzyludzkich, zdrowia i opieki, rozwoju osobistego / rozwoju zawodowego i edukacji, wypoczynku i rozrywki, aktywności konsumenckiej oraz kontaktu z urzędami.

Zakres badania dotyczył poziomu kompetencji cyfrowych osób w wieku okołoemerytalnym (55+), osób w wieku emerytalnym, jak również zbadanie skali wykluczenia cyfrowego wśród najstarszych Małopolan (75+).

W trakcie realizacji projektu badane były osoby mieszkające w województwie małopolskim, które ukończyły 55. rok życia (badanie jakościowe) lub 60. rok życia (badanie ilościowe) oraz przedstawiciele instytucji typu: kluby seniora, centra aktywności senioralnej, biblioteki, świetlice środowiskowe, domy kultury, Uniwersytety III Wieku, Wojewódzki Urząd Pracy, rady seniorów, centra usług społecznych i innych, którzy posiadają wiedzę na temat kompetencji cyfrowych seniorów z uwagi na zawodowe i społeczne zaangażowanie w pracę z osobami starszymi.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. 

Pobierz plik PDF

Autor

Kinga Krasoń-Pilch, Barbara Surmacz

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2024

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

społeczeństwo informacyjne