Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 13.

W ramach 13 edycji badania opinii Małopolanie odpowiadali łącznie na 17 pytań, obejmujących takie zagadnienia jak:

  • bezpieczeństwo na drogach oraz zagrożenia występujące na drogach w miejscu zamieszkania;
  • zmiana w sposobie korzystania z publicznego transportu zbiorowego w wyniku pandemii;
  • poziom bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej w czasie pandemii;
  • główne problemy publicznej komunikacji zbiorowej;
  • korzystanie z roweru jako środka transportu – motywacje, długość tras, czas trwania wycieczek rowerowych, korzystanie z narzędzi nawigacyjnych, dojeżdżanie do punktu startowego;
  • znajomość projektu VeloMałopolska oraz korzystanie z tras rowerowych VeloMałopolska.

Badanie telefoniczne przeprowadzono w IV kwartale 2021 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. respondentów, po 500 z każdego z sześciu subregionów.

Pobierz plik PDF

Autor

Barbara Surmacz

Wydawca

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rok publikacji

2022

Wersja językowa

polska

Rodzaj publikacji

Analiza

Temat

opinia publiczna