Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Departamencie Polityki Regionalnej.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Prace Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego koncentrują się na wspieraniu procesów prowadzenia i definiowania kierunków wdrażanych polityk publicznych przez decydentów województwa małopolskiego: Zarząd Województwa Małopolskiego i Sejmik Województwa Małopolskiego.

Jednym z celów Obserwatorium jest rozwijanie i pogłębianie współpracy z szerokim gronem interesariuszy w tym z:

  • instytucjami publicznymi,
  • instytucjami statystyki publicznej,
  • instytucjami badawczymi,
  • uczelniami wyższymi czy
  • firmami prywatnymi zajmującymi się problematyką badań społecznych, gospodarczych, ewaluacją polityk publicznych czy też doradztwem gospodarczym.

Działania Obserwatorium współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.