Wykres PKB w krajach Europy

Źródło: Eurostat

Wykres zależności między PKB a stopą bezrobocia w województwach

Źródło: GUS

PKB per capita w województwach

Źródło: GUS