Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 roku

Małopolska znalazła się wśród pięciu regionów w Polsce, które łącznie wytworzyły ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto w 2018 roku. Odsetek ten wyniósł 55,9 %.

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym, dalej w śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Poziom PKB w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

Wykres 1. Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. (ceny bieżące)

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. (ceny bieżące)Źródło: www.stat.gov.pl

Poziom PKB na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej odnotowano w 4 regionach: warszawskim stołecznym, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku wartość PKB kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4 % średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2 % średniej krajowej).

Mapa 1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)Źródło: www.stat.gov.pl

W 2018 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2017 rokiem, przy czym największy w regionie podkarpackim – o 7,8 %, a najmniejszy w regionie lubelskim – o 3,5 %. Ogółem dla kraju wzrost ten wyniósł 6,3 %.

Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0 % w regionie opolskim do 17,4 % w regionie warszawskim stołecznym.

Tablica 1. Produkt krajowy brutto według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)
Produkt krajowy brutto według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)

Źródło: www.stat.gov.pl