Wstępne szacunki PKB według województw w 2015 r.

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2015 r. wyniosła 142 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 106,0% (ceny bieżące) i jest to drugi najlepszy wynik w kraju (po województwie wielkopolskim – 106,1%). Udział Małopolski w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 7,9% (o 0,1 p.p. więcej niż w 2014 r. i o 0,2 p.p. więcej niż w 2013 r.).

Wartość szacunkowa PKB w województwach w 2015 r.

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=0&display=map&indicator_category_id=0&indicator_id=&base_county_id=&base_map=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_borders=1&opt_show_labels=1&opt_show_values=1&opt_show_legend=1&tmp_id=1876&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame”]

Przeciętnie na jednego mieszkańca Małopolski przypada 42 139 zł wojewódzkiego PKB (7. miejsce w kraju). Stanowi to 90,1% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Pod tym kątem zdecydowanymi liderami są mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie na jedną osobę przypada 159,4% średniej krajowej.

PKB per capita według województw w 2015 r. (w tys. zł).

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto  według województw w 2015 r.