Wstępne szacunki PKB według województw w 2015 r.

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2015 r. wyniosła 142 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 106,0% (ceny bieżące) i jest to drugi najlepszy wynik w kraju (po województwie wielkopolskim – 106,1%). Udział Małopolski w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 7,9% (o 0,1 p.p. więcej niż w 2014 r. i o 0,2 p.p. więcej niż w 2013 r.).

Wartość szacunkowa PKB w województwach w 2015 r.

Przeciętnie na jednego mieszkańca Małopolski przypada 42 139 zł wojewódzkiego PKB (7. miejsce w kraju). Stanowi to 90,1% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Pod tym kątem zdecydowanymi liderami są mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie na jedną osobę przypada 159,4% średniej krajowej.

PKB per capita według województw w 2015 r. (w tys. zł).

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto  według województw w 2015 r.