Współpraca Regionalnych Obserwatoriów ze Śląska, Podkarpacia i Małopolski

W lutym spotkali się w Krakowie przedstawiciele Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z województw śląskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Dyskutowano nad badaniami, które są realizowane w poszczególnych województwach, ale również nad potencjalnymi, które możliwe są do realizacji równocześnie w województwach.

Jednym z takich badań, które możliwe będą do realizacji w trzech województwach (przynajmniej w jakiejś części), jest badanie opinii mieszkańców, które zapoczątkowało Małopolskie Obserwatorium w 2012 roku. W 2016 roku prawdopodobnie Śląsk i Małopolska zdecydują się na przeprowadzenie tego projektu wśród mieszkańców swoich regionów. Umożliwi to uchwycenie tendencji i poznanie istniejących zróżnicowań w zachowaniach i opiniach. Badanie będzie realizowane w oparciu o częściowo wspólny kwestionariusz CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).

Innymi punktami spotkania było: przedstawienie założeń metodologicznych do „Badania uczniów i absolwentów w Małopolsce” oraz do „Badania izochronów”, które także realizuje Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Regionalne Obserwatorium Terytorialne województwa śląskiego przedstawiło proces badawczy dotyczący zasięgu oddziaływania śląskich uczelni, natomiast przedstawiciele ROT z województwa podkarpackiego zaprezentowali założenia metodologiczne „Badania miast w województwie podkarpackim”.

Ostatnim punktem spotkania była kwestia wspólnego badania kapitału ludzkiego Europolu górnośląsko-krakowskiego, które może być realizowane ze środków Krajowego Obserwatorium Terytorialnego przez województwo śląskie i małopolskie w ramach Strategii Polski Południowej do roku 2020.

W planach przewidywane są kolejne spotkania przedstawicieli trzech województw.