Wspólne badania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych

Wspólne projekty Obserwatoriów w zakresie badań.

Województwo Małopolskie współrealizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

  1. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwie pomorskim, będącym liderem projektu, oraz województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 054 000 PLN

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie partnera wiodącego projektu: https://strategia2020.pomorskie.eu/

  1. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji

Celem projektu jest zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny.

Dofinansowanie projektu z UE: 722 500 PLN

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie lidera projektu: http://rot.podkarpackie.pl/index.php/realizacja-projektu

 

 

do projektów