Współpracujemy z innymi regionami

Województwo Małopolskie wraz z sześcioma innymi regionami, współrealizuje dwa projekty dofinansowane z funduszy unijnych.

Pierwszy z nich, pod tytułem „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, to badanie realizowane wspólnie z województwem pomorskim, które jest liderem projektu, oraz kujawsko-pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w tych regionach. Dofinansowanie projektu z funduszy europejskich wynosi 1 054 000 PLN.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie partnera wiodącego: https://strategia2020.pomorskie.eu/

Drugim z projektów jest badanie realizowane wspólnie z województwem podkarpackim pt. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Jego zadaniem jest zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w tych dwóch regionach, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny. Dofinansowanie unijne w tym przypadku wynosi 722 500 PLN.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie lidera: http://rot.podkarpackie.pl/index.php/realizacja-projektu

Więcej informacji o projektach realizowanych w poszczególnych regionach można znaleźć na stronie: https://mapadotacji.gov.pl/

Logotyp ze znakami Pomocy Technicznej, rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej