Władza w centrum, władza w regionach. Ważna debata o samorządach w Krakowie!

Czy samorząd wojewódzki ma realny wpływ na przywództwo w kraju? Jak wzmocnić jego znaczenie i eliminować osłabiające go procedury? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące kondycji polskiej samorządności będą szukać uczestnicy IX Konferencji Krakowskiej 28-29.11.2016 r. w krakowskich Sukiennicach.

Specyfika uregulowań prawnych dotyczących możliwości władzy w regionach od lat jest przedmiotem dyskusji, które mają na celu ich optymalizację. Ciągle otwarte pozostaje pytanie o ostateczny kształt idei „polskiego województwa”.

Udział w panelu: „Centrum a samorząd – twórcze napięcie, polskie województwo – projekt otwarty” potwierdzili marszałkowie województw małopolskiego, lubuskiego i śląskiego – Jacek Krupa, Elżbieta Polak i Wojciech Saługa a także profesorowie Mirosław Stec z UJ i Stanisław Mazur z UE w Krakowie. Gościem panelu będzie także Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, b. minister sprawiedliwości. Dyskusję poprowadzi dr Jarosław Flis (UJ).

Goście konferencji wskażą najlepsze wzorce i najgorsze przykłady relacji władz samorządowych z ogólnopolskimi podmiotami politycznymi. Podejmą także próbę rekomendowania rozwiązań, które mogą wyeliminować te zjawiska.

Konferencja Krakowska, organizowana już po raz dziewiąty przez Województwo Małopolskie, jest ważnym głosem regionu w sprawach najważniejszych dla jego mieszkańców. Wśród tematów dwudniowego spotkania znalazły się kwestie urbanizacji, starzenia się społeczeństwa, metropolizacji i dezagraryzacji. Tematem przewodnim będzie „Polska regionów – Polska miast”. Kilkudziesięciu mówców – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, skoncentruje się nie tylko na postawieniu diagnozy najważniejszych zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych obecnych czasów, ale także wskaże propozycje rozwiązań poprawiających jakość i komfort życia Polaków.

IX Konferencja Krakowska odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Obrady zaplanowane są na dwa dni. Rozpocznie je debata poświęcona kwestiom międzynarodowym, które mają wpływ na regiony – zagrożeniom dla Europy związanym z Brexitem, kryzysem migracyjnym i narastającymi nastrojami eurosceptycznymi. Wśród innych tematów wiodących znalazły się także kwestie urbanizacji oraz polityki dotyczącej miast i wsi.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu. By wziąć udział w konferencji, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja poprzez stronę www.konferencjekrakowskie.pl. Zapisy do 25.11.2016. do godz. 12:00.