Warsztaty dotyczące wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w małopolskich firmach

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (PAN) organizuje warsztaty fokusowe poświęcone tematyce kierunków rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Małopolsce.

W spotkaniach wezmą udział przedsiębiorcy z Małopolski, przedstawiciele gmin odpowiedzialni za politykę związaną z ochroną środowiska i gospodarkę komunalną oraz eksperci z otoczenia naukowego. Spotkania warsztatowe odbędą się 17 i 20 grudnia 2021 r.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję spotkać się z ekspertami z Instytutu PAN, którzy poprowadzą dyskusję i wspólnie z nimi wypracują wnioski w kontekście przygotowywanej przez samorząd województwa małopolskiego strategii dotyczącej rozwoju GOZ. Zadania postawione w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wymagają współpracy, wymiany doświadczeń oraz wsłuchiwania się w głos tych, którzy na co dzień podejmują wyzwania w zakresie oszczędzania zasobów naszej planety.

Podczas warsztatów poruszone zostaną między innymi tematy świadomości funkcjonowania GOZ, dotychczasowych działań, dobrych praktyk oraz problemów i oczekiwań małopolskich firm w kontekście wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać cenne informacje od ekspertów na temat możliwości wdrażania GOZ w ich firmach.

Efektem warsztatów, oprócz rekomendacji na rzecz przygotowywanych programów strategicznych na poziomie samorządu województwa, będzie też pogłębienie wyników badania ankietowego zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na temat wdrażania GOZ w przedsiębiorstwach z Małopolski.

Zobacz spot (kliknij baner):

baner