Szkoła pracy, praca życia: od murarza do youtubera. Relacja z debaty

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z debaty „Szkoła pracy, praca życia”, która ukazała się w Gazecie Krakowskiej. Debata odbyła się 23 marca 2017 w ramach Targów Edukacyjnych – Festiwal Zawodów w Małopolsce. Udział w niej wzięli eksperci z obszaru edukacji, szczególnie zawodowej  i rynku pracy. W dyskusji starano się m.in. określić jacy są dzisiejsi młodzi ludzie, jak wyglądają edukacja zawodowa oraz współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami, co można w nich zmienić. Zastanawiano się nad wzmocnieniem pozycji i roli doradcy zawodowego w systemie kształcenia i przy wyborze zawodu przez młodych ludzi, a także inwestowaniu w nauczycieli, by stali się specjalistami od rozwoju dzieci, tak jak według ekspertów, ma to miejsce w Finlandii.

Relacja z debaty

Więcej na temat debaty