Szczególne potrzeby edukacyjne i innowacje w nauczaniu – badanie

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, komórka badawcza UMWM, prowadzi obecnie badanie w obszarze edukacji, którego wyniki posłużą m.in. przygotowaniu diagnozy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Dotychczas zrealizowano w tym celu ankietę internetową z organami prowadzącymi placówki oświatowe (samorządami), która koncentrowała się na dotychczasowych wydatkach i potrzebach inwestycyjnych szkół i przedszkoli. Odpowiedzi otrzymano od ponad 90% respondentów.

Obecnie zostało uruchomione narzędzie skierowane do dyrektorów placówek oświatowych. Pytania w ankiecie stanowią uszczegółowienie zagadnień związanych z infrastrukturą, o które wcześniej zapytano organy prowadzące, a także poruszają kwestie sytuacji uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, innowacji w nauczaniu oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli w dobie pandemii COVID-19.

Zachęcamy do udziału w badaniu, którego wyniki posłużą lepszemu i efektywniejszemu planowaniu interwencji w obszarze edukacji.

Wszelkie pytania związane z ankietą prosimy kierować do: