Szacunki wartości produktu krajowego brutto per capita w latach 2016-2018

W latach 2016-2018 na pierwszym miejscu wśród polskich podregionów pod względem wartości PKB per capita znalazło się miasto stołeczne Warszawa (152 458 zł). Druga lokatę zajęło miasto Poznań (102 634 zł), a trzecią miasto Wrocław (87 189 zł).

Spośród małopolskich podregionów pod względem wartości PKP per capita jedynie Kraków (87 016 zł) znalazł się w krajowej czołówce zajmując 4 miejsce i jako jedyny osiągnął poziom istotnie wyższy (o ponad 35 tyś zł) niż średnia PKB per capita dla całego kraju. Z kolei najniższy poziom PKB per capita w latach 2016-2016 był w podregionach: przemyskim (27 169 zł) i chełmsko-zamojskim (27 397 zł).

Tabela. Zestawienie wartości produktu krajowego brutto per capita w latach 2016-2018 na poziomie podregionów

Tabela

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W śród małopolskich podregionów najsłabiej w rankingu wypadł podregion nowotarski zajmując czwartą pozycje od końca na tle podregionów (70 miejsce z 73 podregionów) z wartością PKB per capita na poziomie 30 050 zł. Kolejne cztery małopolskie podregiony zajęły następujące miejsca w rankingu polskich podregionów: krakowski zajął 39 miejsce, oświęcimski 42 miejsce, tarnowski i nowosądecki zajęły kolejno 61 i 62 miejsce.

Wykres 1. PKB per capita małopolskich podregionów w latach 2016-2018 (w zł)

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSfHNMzGTSF5AF0HXMXuZKF9YbotxcdA71aPlrHV4JqSWha4GqNcuws2rTACua7YtUcr_4hbgAXonS5/pubchart?oid=1156135766&format=interactive” width=”600″ height=”371″ seamless frameborder=”0″ scrolling=”no></iframe]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS