Szacunki PKB według województw w 2017 r.

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2017 r. wyniosła 159,9 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 108,0% (ceny bieżące) i jest to drugi wynik w kraju (po województwie podlaskim– 108,1%). Udział województwa małopolskiego w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 8,0% .

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 r.

Wartość PKB na jednego mieszkańca Małopolski wynosi 47 250 zł (7. miejsce w kraju). Stanowi to 91,3% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Liderami są mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego, gdzie na jedną osobę przypada 218,9% średniej krajowej.

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2017 r. (w tys. zł)

Źródło danych: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku