Szacunki PKB według województw w 2017 r.

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2017 r. wyniosła 159,9 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 108,0% (ceny bieżące) i jest to drugi wynik w kraju (po województwie podlaskim– 108,1%). Udział województwa małopolskiego w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 8,0% .

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 r.

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSIjnQJv6SpGrc6O7IRbkga9g7C_yD5eWrxU6v3eM5k9TGlIhO2pChtOEU8_mfUpgqwa_pr160jutHJ/pubchart?oid=247228762&amp;format=interactive” width=”770″ height=”450″ seamless frameborder=”0″ scrolling=”no></iframe]

Wartość PKB na jednego mieszkańca Małopolski wynosi 47 250 zł (7. miejsce w kraju). Stanowi to 91,3% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Liderami są mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego, gdzie na jedną osobę przypada 218,9% średniej krajowej.

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2017 r. (w tys. zł)

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSIjnQJv6SpGrc6O7IRbkga9g7C_yD5eWrxU6v3eM5k9TGlIhO2pChtOEU8_mfUpgqwa_pr160jutHJ/pubchart?oid=1777243129&amp;format=interactive” width=”786.1819407008086″ height=”486.1339050131926″ seamless frameborder=”0″ scrolling=”no” ></iframe]

Źródło danych: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku