Szacunki PKB według województw w 2016 r.

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2016 r. wyniosła 148,2 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 104,3% (ceny bieżące) i jest to drugi wynik w kraju (po województwie pomorskim – 104,5%). Udział województwa małopolskiego w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 8,0% (o 0,1 p.p. więcej niż w 2015 r.).

Wartość szacunkowa PKB w województwach w 2016 r.

Przeciętnie na jednego mieszkańca Małopolski przypada 43 897 zł wojewódzkiego PKB (7. miejsce w kraju). Stanowi to 90,8% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Liderami są mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie na jedną osobę przypada 159,2% krajowej.

PKB per capita według województw w 2016 r. (w tys. zł).

Produkt krajowy brutto dla województw

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto  według województw w 2016 r.