Seminaria „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”

Budżety obywatelskie stają się coraz bardziej popularne w Małopolsce. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – w latach 2013–2015 21 gmin w Małopolsce przeznaczyło na budżety obywatelskie ok. 56,5 mln zł. Z roku na rok coraz więcej samorządów decyduje się wdrożyć proces – staje się on standardem
w zarządzaniu publicznym w regionie. Wyniki analizy zostaną zaprezentowane podczas cyklu trzech seminariów na temat partycypacji społecznej – 18 kwietnia w Krakowie, 20 kwietnia w Nowym Sączu i 29 kwietnia w Tarnowie.

Celem spotkań będzie przybliżenie tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Spotkania podzielone będą na dwie części. W pierwszej przedstawione zostaną wyniki badania budżetów partycypacyjnych realizowanych w gminach Małopolski i przewidywany jest w niej udział Zarządu Województwa Małopolskiego. Druga część seminariów będzie mieć charakter warsztatowy, a jej zakres wynika z potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez gminy w badaniu zrealizowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Celem tej części będzie zapoznanie uczestników z metodami i technikami partycypacji społecznej, przygotowanie do samodzielnego koordynowania procesu budżetu obywatelskiego w gminie, zapoznanie ze standardami budżetu partycypacyjnego, a także omówienie kluczowych etapów przygotowywania i realizacji budżetu partycypacyjnego.

Seminaria odbędą się w trzech małopolskich miastach: w Krakowie (18 kwietnia,  w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA), Nowym Sączu  (20 kwietnia, w Miasteczku Galicyjskim) oraz w Tarnowie (29 kwietnia, w Ratuszu Muzeum Okręgowego).

PROGRAM SEMINARIUM >>>

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 2990 692.