Seminaria dla gmin o partycypacji społecznej

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zorganizowało w kwietniu cykl warsztatów dla przedstawicieli gmin „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”. Seminaria zostały przeprowadzone w związku z zapotrzebowaniem wśród gmin Małopolski na tego typu spotkania.

Do 2015 roku 2013–2015 21 gmin w Małopolsce przeznaczyło na budżety obywatelskie około 56,5 mln zł. Z roku na rok coraz więcej samorządów decyduje się wdrożyć proces – staje się on standardem w zarządzaniu publicznym w regionie. Również zarząd i radni województwa podjęli się realizacji tego typu przedsięwzięcia – głosowanie nad zgłoszonymi projektami przewidywane jest na 2016 rok.

Podczas warsztatów zostały przedstawione wyniki badania „Budżety partycypacyjne. Stan i kierunki wsparcia” przeprowadzonego przez pracowników Obserwatorium. Celem spotkań było również przybliżenie tematyki partycypacji społecznej, budżetów obywatelskich oraz innych metod współuczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Uczestnicy zapoznali się z metodami i technikami partycypacji społecznej oraz standardami i kluczowymi etapami przygotowywania i realizacji budżetu obywatelskiego.

Spotkania prowadzone były pod kątem przygotowania do samodzielnego koordynowania procesu budżetu partycypacyjnego w gminie.

Seminaria odbyły się w trzech małopolskich miastach: w Krakowie (18 kwietnia), Nowym Sączu (20 kwietnia) oraz w Tarnowie (29 kwietnia).