Realizujemy badanie pt. „Przedsiębiorczość młodych”

Jako Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzimy badanie dotyczące „przedsiębiorczości” wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich w Małopolsce.*

para

Krok pierwszy – analiza obecnej sytuacji w Małopolsce

Głównym celem badania jest analiza obecnej sytuacji w regionie w zakresie edukacji przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. Z tego względu zbadamy:

  • jak uczniowie i nauczyciele postrzegają „przedsiębiorczość”, „przedsiębiorców”;
  • czy dostępna (i realizowana) jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich oferta zajęć z zakresu przedsiębiorczości (wyłączając obowiązkowe zajęcia „Podstawy przedsiębiorczości” i „Wiedza o społeczeństwie”) w rozumieniu zarówno nauczania procesu jak i upowszechniania zespołu cech, m.in.: zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji, realizowania wspólnych projektów, rozwój kreatywności i podejmowania odważnych decyzji, gotowości do podejmowania ryzyka, umiejętności dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów;
  • jak powinna wyglądać oferta i zajęcia w obszarze „nauczanie przedsiębiorczości”, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli;
  • jak zachęcić nauczycieli, aby prowadzili dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości;
  • jakie kompetencje powinny rozwijać zajęcia z obszaru przedsiębiorczości;
  • jakie podmioty – oprócz szkół – mogłyby być zaangażowane w realizację zajęć z przedsiębiorczości.

Inicjatywa i przedsiębiorczość są jednymi z kluczowych kompetencji. Wzrasta świadomość tego, że młodzi ludzie mogą zakładać i rozwijać działalność gospodarczą czy przedsiębiorstwa społeczne. W ten sposób stają się innowatorami w różnych obszarach. Nauczanie przedsiębiorczości jest niezbędne nie tylko po to, aby kształtować sposób myślenia młodzieży, lecz także, by wyposażyć ich w umiejętności, wiedzę i postawy, które są potrzebne do rozwoju kultury przedsiębiorczości.

W Małopolsce brakuje danych nt. poziomu edukacji przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży. W wielu dokumentach, które dotyczą tej tematyki, podkreśla się jej rolę na poziomie szkolnym oraz konieczność realizowania działań w tym zakresie. Są to jednak najczęściej ogólne stwierdzenia, z których trudno uzyskać konkretne informacje czy wiedzę potrzebną do inicjowania przedsięwzięć na poziomie regionu.

2

Krok drugi – rozwijanie przedsiębiorczości w Małopolsce

Realizowany przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projekt „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce”, będący częścią globalnej inicjatywy Global Entrepreneurship Week, pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczością. Istotne byłoby jednak rozszerzenie działania na nowe projekty, które w jeszcze większym stopniu pozwolą rozwijać przedsiębiorczość w Małopolsce – od etapu edukacji (dzieci, młodzieży, studentów, ale i nauczycieli), poprzez promocję przedsiębiorczości, wsparcie rozwoju firm, środowiska start-upowego, aż do etapu sukcesji.

W badaniu wezmą udział szkoły podstawowe i średnie, uczniowie, absolwenci, nauczyciele. Zaproszeni również zostaną m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, doradcy zawodowi oraz osoby zajmujące się tematyką przedsiębiorczości, w tym biblioteki, domy kultury, świetlice środowiskowe, organizacje pozarządowe, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, „anioły biznesu”.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu osoby odpowiedzialne za realizację badania ze strony Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego:

  • Kinga Krasoń-Pilch, nr tel. (12) 29-90-692,
  • Agata Welchar, nr tel. (12) 63-03-558,
  • e-mail: morr@umwm.malopolska.pl

* Za realizację badania odpowiada Openfield Sp. z o.o. – firma badawcza wybrana w ramach zamówienia publicznego.