Realizacja badania „Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce”

Na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, funkcjonującego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Departamencie Polityki Regionalnej, realizowane jest badanie pn. „Potencjał eksportowy przedsiębiorstw w Małopolsce”. Wykonawcą badania jest konsorcjum złożone z firmy WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”.

Celem badania jest określenie strategicznych gałęzi gospodarki w województwie małopolskim posiadających potencjał eksportowy wraz z identyfikacją podmiotów gospodarczych dysponujących możliwościami intensyfikacji działań na rynkach zagranicznych.

Metodologia badania zakłada przeprowadzenie wywiadów z firmami prowadzącymi działalność eksportową, przedstawicielami instytucji zajmujących się wspieraniem eksportu w województwie małopolskim i w całym kraju. Jednym z celów badania jest także opracowanie bazy małopolskich eksporterów, która będzie wykorzystywana przez Urząd Marszałkowski przy podejmowaniu działań wspierających eksport w regionie.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich z prośbą o współpracę i okazanie wszelkiej możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania, a w szczególności udział w spotkaniu z badaczami lub ankiecie telefonicznej. Pragniemy zapewnić, że eksperci oraz zespół ankieterów przeprowadzających ankiety telefoniczne zobowiązani są do zachowania poufności danych, a pozyskane informacje będą wykorzystywane tylko w związku z badaniem.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za prowadzenie badania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Rafał Poniewski (tel. 12 63 03 558; e-mail: rafal.poniewski@umwm.pl)

Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i uczestnictwo w badaniu.