Raport z badania – kondycja rodzin w Małopolsce

Prowadzone wspólnie z Województwem Podkarpackim (Liderem projektu), Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie badanie dotyczące kondycji społeczno-gospodarczej rodzin  z uwzględnieniem zjawiska depopulacji właśnie się zakończyło. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. 

W trakcie realizacji badania przeprowadzono ankiety i wywiady pogłębione z mieszkańcami Małopolski odnośnie m.in. ich sytuacji rodzinnej, sposobów spędzania wolnego czasu czy podziału obowiązków domowych. Do zakresu badania włączono również opinie przedsiębiorców w kontekście realizowania w ich firmach polityki prorodzinnej, a także wywiady przeprowadzone z samorządami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny.

Efektem badania jest raport podsumowujący zebrane wyniki (osobny dla Małopolski i Podkarpacia) oraz raport ekspercki zawierający zestawienie opinii oraz rekomendacji osób pochodzących m.in. ze środowisk naukowych, organizacji pozarządowych czy jednostek administracji publicznej.

Raporty dostępne są na stronie Lidera projektu.

Raport z badania