Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019

Pismo samorządu terytorialnego ,,Wspólnota” opublikowało raport pn. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019.

Wzięto w nim pod uwagę całość wydatków inwestycyjnych poniesionych przez samorządy w ciągu trzech lat i użyto ,,stabilizatora” w postaci średnich trzyletnich. Analizy wykonano na poziomie województw, miast wojewódzkich, powiatów, miast na prawach powiatu, innych miast i gmin wiejskich.

Regiony

Średnia wartość wydatków inwestycyjnych per capita z budżetu województwa w Małopolsce w latach 2017-2019 wyniosła 138 zł na osobę, co ulokowało region na 10. miejscu. Zdecydowany prym w tym zakresie wiedzie województwo podlaskie z wynikiem niemal 370 zł, z kolei na ostatnich miejscach z wartościami wskaźnika poniżej 100 zł znalazły się łódzkie i śląskie. Wysoka pozycja województwa podlaskiego niewątpliwie wynika z najniższej gęstości zaludnienia (58 os. na 1 km 2) w skali regionalnej.

Wykres 1. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2017-2019 w województwach (w zł)

wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019

Miasta wojewódzkie

Kraków zajmuje 4. miejsce (spadek z 3. pozycji) spośród 18 miast wojewódzkich (tzn. miast będących siedzibami władz wojewódzkich) ze średnią wydatków inwestycyjnych per capita w latach 2017-2019 wynoszącą 1915 zł. Na czele rankingu uplasowały się Opole, Białystok i Rzeszów. Najniższą wartość wskaźnika odnotowano z kolei w Łodzi.

Wykres 2. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2017-2019 w miastach wojewódzkich (w zł)

wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019

Powiaty i miasta na prawach powiatu

Według rankingu miast na prawach powiatu, nieobejmującego miast wojewódzkich, w pierwszej dziesiątce z Małopolski znajdziemy tylko Tarnów (10. pozycja w rankingu). Następny w kolejności Nowy Sącz spadł z pozycji 38 na 39 na 48 miast na prawach powiatu, ze średnią wydatków inwestycyjnych per capita wynoszącą 825 zł.

Spośród powiatów małopolskich największą średnią wydatków inwestycyjnych per capita w latach 2017-2019 osiągnął powiat bocheński (270 zł) następnie limanowski (237 zł) i oświęcimski (233 zł). Wskazane trzy powiaty znalazły się również jako jedyne w pierwszej setce powiatów w skali kraju kolejno na pozycjach: bocheński − 60, limanowski − 93 i oświęcimski – 95 na 314 powiatów. Ponadto w rankingu powiatów w skali kraju, w stosunku do lat 2016-2018, 7 powiatów z Małopolski zajęło wyższe lokaty (miechowski, proszowicki, dąbrowski, brzeski, myślenicki, olkuski i chrzanowski), dwa znalazły się na tej samej pozycji (wielicki i krakowski) natomiast 10 zanotowało spadek.

Wykres 3. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2017-2019 w powiatach Małopolski (w zł)

wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019

Z kolei w rankingu miast powiatowych najwyższe lokaty z Małopolski zajęło Zakopane (5. miejsce w skali kraju) i Limanowa (10 miejsce w skali kraju). W pierwszej setce znalazły się również: Sucha Beskidzka i Oświęcim kolejno zajmując 25 i 28 miejsce na 267 miast powiatowych.

Wykres 4. Średnie wydatki inwestycyjne per capita w latach 2017-2019 w miastach powiatowych małopolski (w zł)

wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pn. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019


Zapraszamy do zapoznania się z raportem: Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017-2019