Kraków – W poszukiwaniu połączenia tradycji z nowoczesnością. Polskie metropolie 2015.

Polskie metropolie są zarówno centrum życia gospodarczego, ale także centrami kultury, ośrodkami aktywności naukowej oraz artystycznej. PwC po raz trzeci przygotowało Raport o polskich metropoliach 2015. Głównym celem badania jest uchwycenie dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych jakie zachodzą w metropolitarnej rzeczywistości oraz próba określenia poziomu kapitałów rozwojowych. Autorzy wyróżnili na potrzeby badania 7 kapitałów: źródła finansowania, instytucjonalno-demokratyczny, techniczny i infrastrukturalny, jakość życia, ludzki i społeczny, kultury i wizerunku oraz atrakcyjności inwestycyjnej.

Badanie składa się z 12 analiz, osobnej dla każdej z 12 polskich metropolii. Analizowanie zmian rozwojowych oraz potencjału dużych ośrodków miejskich jest istotne z racji kumulowanego na ich terenie kapitału ludzkiego. W 12 polskich metropoliach aktualnie żyje 19% Polaków (7,5 mln osób), którzy wytwarzając około 34% PKB. Z kolei w 12 obszarach metropolitalnych powstałych wokół tych miast, mieszka ponad 15,5 mln Polaków (41% ludności kraju), którzy wytwarzają aż 54 % całkowitego PKB Polski.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało syntetyczne streszczenie raportu na temat metropolii Kraków, która uplasowała się na 3. miejscu w rankingu polskich metropolii za Warszawą i prawie ex aquo z Wrocławiem.

Kraków należy do grupy najdynamiczniej rozwijających się polskich miast, jednak, jak wskazują autorzy, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału: wysoko wykształconej kadry, coraz lepszej infrastruktury oraz połączeń transportowych. Największy walor Krakowa to znakomity wizerunek, szeroko rozpowszechniony poza granicami kraju. Natomiast największą bolączką jest jakość życia, która przejawia się w poziomie zanieczyszczenia środowiska i natężenia ruchu samochodowego.

Polskie metropolie 2015 Kraków – streszczenie

Polskie metropolie 2015 Kraków – raport