Przedstawiciele centralnych i regionalnych służb zatrudnienia Ukrainy z wizytą w Małopolsce

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego gościło przedstawicieli centralnych i regionalnych państwowych służb zatrudnienia z Ukrainy.

Wizyta studyjna delegacji ukraińskiej w Małopolsce została zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, która wspiera demokrację, w tym demokrację lokalną, w krajach przechodzących transformację systemową, takich jak Ukraina. Jednym z działań fundacji jest wspieranie oświaty na Ukrainie i reform w tym obszarze. Reforma ukraińskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) jest jedną z ważniejszych reform przed jakimi stoi Ukraina.

Reforma szkolnictwa zawodowego jest wspierana przez unijny program EU4Skills, wspólnie finansowany ze środków Unii Europejskiej, Niemiec, Polski, Finlandii i Estonii. Polski pakiet działań, wdrażany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, obejmuje m.in. stworzenie i rozwój systemów informacji o rynku pracy, tworzenie regionalnych planów działań w zakresie szkolnictwa zawodowego, tworzenie i wdrażanie systemu poradnictwa zawodowego na Ukrainie, stworzenie wielokanałowego mechanizmu finansowania VET, ułatwienie wieloletniego planowania budżetu VET oraz wsparcie systemów programowania budżetu.

spotkanie studyjne
Jednym z beneficjentów programu EU4Skills są ukraińskie służby zatrudnienia – ze względu na ich rolę w monitorowaniu sytuacji na rynku pracy. Przedstawiciele tych służb, tj. Ministerstwa Oświaty Ukrainy, Obwodowych Państwowych Centrów Zatrudnienia oraz Państwowego Centrum Zatrudnienia wzięli udział w spotkaniu z reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informacje przekazane gościom z Ukrainy dotyczyły przede wszystkim działań i projektów związanych z edukacją i kształceniem zawodowym na poziomie regionalnym, realizowanych przez samorząd województwa małopolskiego, również w zakresie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla wsparcia kształcenia zawodowego (wystąpienia przedstawicieli Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi i Departamentu Edukacji).

spotkanie studyjne

Kolejnym z tematów poruszonych w trakcie spotkania była organizacja i struktura Województwa Małopolskiego, jako jednostki samorządu terytorialnego, a także zadania realizowane przez Departament Zrównoważonego Rozwoju, m.in. tworzenie dokumentu planistycznego, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego. Goście z Ukrainy dowiedzieli się także jaki jest zakres i cel działania Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, w ramach Departamentu Zrównoważonego Rozwoju oraz w jaki sposób analizuje się, a następnie wykorzystuje wyniki badań do projektowania regionalnej polityki rynku pracy i kształcenia zawodowego.

Fot. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego