Przedsiębiorczość młodych Małopolan – spotkanie online

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zaprasza na spotkanie na temat przedsiębiorczości młodych Małopolan.

Celem spotkania jest omówienie raportu pt. „Przedsiębiorczość młodych Małopolan” oraz dyskusja nad najważniejszymi rekomendacjami i wnioskami z badania.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 14 czerwca 2022 roku w godzinach 10:00-11:30 w formie online.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy kliknąć w poniższy link:

Cisco Webex Meetings

Informujemy, że kliknięcie w link i tym samy dołączenie do spotkania oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji ww. wydarzenia zgodnie z poniższym zapisem.

Na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe są przetwarzane przez  administratora, którym jest Zarząd Województwa Małopolskiego w celu realizacji spotkania pn. „Przedsiębiorczość młodych Małopolan” organizowanego przez Zespół ds. Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego oraz do celów sprawozdawczości związanej z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. a.

Zapoznaj się z treścią klauzuli informacyjnej.