Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i na Ukrainie

Przedsiębiorczość kobiet jest ważnym trendem na nowoczesnym rynku pracy, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Interesujące jest porównanie istniejących barier dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i na Ukrainie, różnice w motywacji kobiet zakładających biznes w obu krajach oraz analiza możliwych podobieństw i różnic międzykulturowych. Zestawienie dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, wydaje się ciekawe głównie z powodu wysokiej fali migracji zarobkowej ludzi wysoko wykwalifikowanych z Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch lat.

W analizie porównawczej przeszkód w przedsiębiorczości kobiet w Polsce i na Ukrainie połączone zostały wnioski z badania „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 2011 roku oraz badania „Problemy przedsiębiorczości kobiet w Ukrainie”, zrealizowanego przez doktora Johna Johnsona w 2015 roku.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji na temat Gender Studies w czerwcu 2016 roku w Krakowie www.genderstudies.irf-network.org. Wielkoskalowe badania skupione na działalności kobiet w biznesie w całej Polsce zaplanowane są na lata 2016–2019.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi artykułami.

Przeszkody w przedsiębiorczości kobiet w Polsce i w Ukrainie: analiza porównawcza

Różnice w motywacji kobiet zakładających własny biznes w Polsce i na Ukrainie