Rachunki regionalne. Produkt Krajowy Brutto w Małopolsce i pozostałych regionach w 2013 roku

Ustalenie poziomo wzrostu czy spadku gospodarczego jest jednym z najtrudniejszych zadań dla ekonomistów. Jedną z podstawowych oraz najczęściej używanych miar rozwoju gospodarczego danego obszaru jest Produkt Krajowy Brutto.

Główny Urząd Statystyczny co roku przygotuje opracowanie „Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne”, zawierający informacje statystyczne dotyczące podstawowych kategorii makroekonomicznych obliczanych na poziomie polskich regionów i podregionów.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało syntetyczne podsumowanie  analizy GUS. Dane zostały zestawione zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”. Publikacja zawiera wyniki obliczeń produktu krajowego brutto oraz dochodów w sektorze gospodarstw domowych, w tym w przekroju regionów i województw za lata 2010-2013.

Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2013 roku – streszczenie

Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2013 roku – raport GUS