Prelegenci i paneliści konferencji #Małopolska lokalna

Konferencja #Małopolska lokalna, już w czwartek 7 września 2023 r. w Akademii Tarnowskiej w Tarnowie. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które poświęcone będzie zrównoważonemu rozwojowi Małopolski lokalnej.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem w zakresie ekologii. Natomiast w panelu poruszone zostaną kwestie wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich. 

Oto prelegenci i paneliści konferencji #Małopolska lokalna:

Agata Mróz. Magister gospodarki przestrzennej w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego, asystentka w Zakładzie Ekonomii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się problematyką rozwoju terytorialnego, funduszy europejskich oraz przestrzennych uwarunkowań rozwoju lokalnego. Laureatka XVII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Pani Agata wygłosi wykład wprowadzający, o tym co jest siłą napędową polskiej wsi oraz weźmie udział w panelu dyskusyjnym o wyzwaniach dla Małopolski lokalnej.


Łukasz Kryszak. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego główne obszary badawcze obejmują relacje między ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania gospodarstw rolnych, dochody i finanse sektora rolnego w UE, analizę produktywności i efektywności w rolnictwie oraz behawioralne aspekty motywujące rolników do podejmowania decyzji. W swojej pracy wykorzystuje głównie metody ilościowe. Współpracuje z Klubem Jagiellońskim oraz doradcami rolnymi z grupy Agro Integracja. W panelu opowie o tym, jak zmieniają się tereny wiejskie i co dziś oznacza nowoczesne rolnictwo.


Anna Nowakowska. Prezes Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Z wykształcenia ekonomistka zawodowo działa w obszarze marketingu i sprzedaży. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką winiarską. Organizuje i prowadzi eventy winiarskie, wyjazdy enoturystyczne, degustacje, szkolenia, doradztwo w wyborze win do karty, edukując i promując kulturę wina w Polsce.


Wioletta Dąbrowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, od 2010 roku związana z wdrażaniem funduszy UE przez Samorząd Województwa oraz z polityką rozwoju regionalnego. Odpowiedzialna za planowanie strategiczne w regionie, m.in. za przygotowanie, aktualizację i monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Bierze udział w programowaniu i koordynacji wdrażania programu regionalnego ze środków UE, zajmuje się obszarem kontroli, ewaluacji oraz instrumentów terytorialnych. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej oraz Komisji ds. Infrastruktury Związku Województw RP.


Dominik Pasek. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, działacz społeczny oraz pasjonat pszczelarstwa. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie z tytułem mgr. inż. ogrodnictwa oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Od wielu lat jest związany zawodowo z doradztwem rolniczym. W Ośrodku Doradztwa Rolniczego pracował najpierw jako doradca, później był kierownikiem BP ARiMR w Krakowie, od 2017 r. pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora MODR a obecnie, od 2018 r. pełni obowiązki dyrektora.


dr inż. Anna Kowalska. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2015 r. pracuje w Katedrze Ochrony Środowiska w Akademii Tarnowskiej. Jest autorką ponad 50 artykułów naukowych o tematyce środowiskowej, współautorką monografii i dwóch skryptów uczelnianych. Interesuje się wpływem górnictwa odkrywkowego na środowisko, rekultywacją oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Podczas swojej mowy inspiracyjnej opowie o tym, jak skutecznie przekonywać do zmian w obszarze ekologii?

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – organizatora konferencji. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Konferencja #Małopolska lokalna, Akademia Tarnowska, budynek C, Aula im. Jana Szczepanika, ul. Mickiewicza 8, Tarnów, 7 września 2023 r., godz. 10:00 (rejestracja od godz. 9:30).

Zapraszamy!