Portret polskiego studenta

Związek Banków Polskich zrealizował II edycję badania polskich studentów – Portfel Studenta.

W Polsce działa ponad 400 uczelni – publicznych i prywatnych, o różnej wielkości, profilach i uprawnieniach. Rekordowy pod względem liczby studiujących osób był rok akademicki 2005/2006 – wtedy naukę pobierało niespełna 2 miliony studentów. Jednak już w 2016 r., na polskich uczelniach studiowało łącznie nieco ponad 1,4 mln osób (1 405 tys.). Mimo tak silnego spadku Polska pozostaje w ścisłej europejskiej czołówce pod względem liczby studentów.

W obu edycjach badania postarano się oszacować minimalny miesięczny budżet polskiego studenta (lub jego rodziców). Ta kwota to 1600 zł (371,78 euro). Na tę kwotę składają się m.in. koszty zakwaterowania, jedzenia, wydatki na transport publiczny i rozrywki, a w przypadku kierunków płatnych także czesne. W skali europejskiej to jednak niewiele. W tym zestawieniu, mniej od polskiego studenta mieszkającego bez rodziców, miesięcznie musi wydać jedynie mieszkaniec lub mieszkanka Serbii (ok. 288 euro) i Rumunii (ok. 184 euro).

W Polsce, aż 41% osób studiujących mieszka z rodzicami – to poziom podobny do tego deklarowanego na Węgrzech, Łotwie oraz w Rumunii i Słowenii. Daleko jednak do absolutnych rekordzistów czyli Włochów, gdzie aż 3 na 4 studentów decyzji o rozpoczęciu studiów nie utożsamia z wyprowadzką z domu.

Ciekawie kształtuje się poziom wynagrodzeń dla absolwentów uczelni wyższych na stanowiskach specjalistycznych. W najlepszej sytuacji znajdują się informatycy. Ich zarobki na początku kariery zawodowej (tzw. pozycje entry level) to 5500-7500 zł brutto. W pozostałych branżach poziom pierwszej pensji brutto przy umowie o pracę oscyluje wokół 3000-4500 zł brutto.

Studenci coraz aktywniej korzystają z oferty kredytowej instytucji finansowych – aktualnie około 600 tys. osób w wieku 18-24. Łącznie mają oni zaciągniętych 1 mln zobowiązań na kwotę 6,81 mld złotych. W 70% są to kredyty konsumpcyjne, 17% stanowią limity w koncie osobistym, rosnącą popularnością cieszą się też karty kredytowe, których udział wynosi 15% wśród wszystkich umów kredytowych zawartych przez młode osoby. Aktywność kredytowa młodych osób znajduje również odzwierciedlenie w łącznej wartości zobowiązań kredytowych do spłaty. W 2007 roku wynosiła ona nieco ponad 2,6 mld zł, by po upływie dekady wzrosnąć o ok 158% do sumy przekraczającej 6,8 mld zł.

Rachunek bankowy posiada 58% osób w grupie wiekowej 18-24. Większość z nich to rachunki bezpłatne bądź takie, które kosztują nie więcej niż 5 zł miesięcznie.

 

Raport dostępy jest na stronie Związku Banków Polskich.