Publikacja podsumowująca VIII Konferencję Krakowską

Na publikację Świat współpracy – Świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności składają się artykuły inspirowane referatami wygłoszonymi podczas VIII Konferencji Krakowskiej, jaka odbyła się w Krakowie w czerwcu 2015 r.

Konferencje Krakowskie to cykliczne wydarzenie organizowane przez Województwo Małopolskie od 2008 roku, podejmujące wielowymiarową analizę rzeczywistości w kontekście wyzwań, kierunków i instrumentów rozwoju. Konferencje Krakowskie wychodzą od szerokiej perspektywy globalnej, europejskiej, konfrontując ją z problematyką rozwoju Polski oraz regionów i miast. Gromadzą prominentnych i renomowanych samorządowców, polityków, naukowców, komentatorów polskiej sceny politycznej, ekonomicznej, socjologicznej, polityki rozwoju, promując kulturę myślenia strategicznego w naszym kraju.

Pokłosiem debat konferencyjnych są wydawane każdego roku publikacje inspirowane wystąpieniami i dyskusją uczestników konferencji. Stanowią one możliwość szerszego udostępnienia poruszanych wątków i włączenia w obieg refleksji także osób i środowisk, które nie uczestniczyły bezpośrednio w Konferencjach Krakowskich.

Zasadniczym motywem podejmowanym w publikacji podsumowującej VIII Konferencję Krakowską jest relacja zachodząca na styku „Świata współpracy” i „Świata konfrontacji”, która implikuje rosnącą niepewność procesów rozgrywających się wokół nas. Musimy uznać, że świat – jaki znaliśmy do tej pory – względnej stabilizacji i przewidywalności, odszedł właśnie do lamusa. Co więcej, ze względu na dynamikę zmian, jako kraj i jako regiony, stoimy przed koniecznością podejmowania decyzji o strategicznym często znaczeniu, w warunkach wzrastającej niepewności. Ryzyka, które niesie owa niepewność, są widoczne w naszym otoczeniu geopolitycznym, makroekonomicznym, w uwarunkowaniach prowadzenia polityki społecznej, polityki rozwoju.

Tom pokonferencyjny podsumowuje pięć kręgów debaty konferencyjnej:

– Jakie niebezpieczeństwa wynikają dla ekonomii z zagrożeń geopolitycznych?

– Co jest ważniejsze dla polskiej racji stanu: geopolityka czy gospodarka. Jakie są możliwe scenariusze na arenie geopolitycznej, szczególnie wobec dwu konfliktów wojennych u granic Europy (Rosja i państwo Islamskie)?

– Co dziś jest ważne dla polskiego samorządu? Rok 2015 jest szczególny dla Polski samorządowej. W tym roku mija 25 lat od wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym. Czy wierzymy w mądrość i odpowiedzialność obywateli?

– Jakie wyzwania niesie przed sobą polityka imigracyjna? Jak możemy a jak powinniśmy reagować na masowe migracje? Jakie polskie społeczeństwo przyjmuje stanowisko wobec imigrantów?

– Nowa polityka miejska. Dlaczego jest to tak ważne dla Polski i jej regionów? Jak będzie wyglądać współpraca terytorialna w naszym kraju po roku 2023? Czy przetrwa poza koniec dofinansowania w ramach europejskiej polityki spójności? Czy miastom jest potrzebna regionalna polityka miejska?

Zapraszamy do lektury!

 

„Świat współpracy – Świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności” – publikacja

Zapraszamy na stronę Konferencji Krakowskich