PKB Małopolski wzrosło o 7,5% w 2019 r. Nowe dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne szacunki PKB za 2019 r. w przekroju regionalnym. Dane te mają charakter wstępny i będą przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w rachunkach narodowych i regionalnych. Dane ostateczne za 2019 r. będą dostępne w październiku 2021 r.

Małopolska wśród 5 regionów generujących ponad połowę PKB kraju

PKB Małopolski wyniosło w 2019 r. 185 720 mln zł (wzrost o 7,5% względem 2018 r.). Plasuje to region na 5. miejscu wśród wszystkich województw. Udział Małopolski w krajowym PKB wyniósł 8,1%, co razem z regionami: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim stanowi 56% PKB Polski.

Ryc. Wartość PKB w poszczególnych regionach w 2019 r. (mln zł)

Mapa Polski

PKB  na mieszkańca

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskał w 2019 r. region stołeczny warszawski. Był on ponad 3-krotnie większy od wartości osiągniętej przez województwo lubelskie, w którym odnotowano najniższy poziom wskaźnika. Wartość PKB na mieszkańca dla Małopolski wyniosła 54,5 tys. zł, co odpowiadało 91,5% średniej krajowej. Pod względem wartości PKB na mieszkańca Małopolska znalazła się na 7. miejscu wśród regionów.

Ryc. Wartość PKB na mieszkańca w poszczególnych regionach w 2019 r. (tys. zł)

Mapa Polski

 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie danych GUS [pdf].

Pełne opracowanie GUS.