Parki krajobrazowe – badanie relacji między przyrodą a człowiekiem

W połowie czerwca 2019 r. ruszyło „Badanie świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi parkami krajobrazowymi”, realizowane przez Województwo Małopolskie, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Badanie ma odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jakie są relacje pomiędzy społecznością, podmiotami gospodarczymi i instytucjami związanymi z obszarem parków krajobrazowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych regionu Małopolski a parkami krajobrazowymi zarządzanymi przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Analiza aktualnej sytuacji i postaw poszczególnych osób, podmiotów i instytucji pozwoli na określenie ich oczekiwań i potrzeb względem działań i przyszłych kierunków ochrony i rozwoju Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Ankieterzy przeprowadzą badania wśród osób zamieszkujących tereny parków krajobrazowych, turystów odwiedzających parki, przedstawicieli samorządów gmin, a także wśród przedsiębiorców, LGD’ów, szkół i placówek edukacyjnych oraz instytucji kultury zlokalizowanych w parkach krajobrazowych.

Jedenaście małopolskich parków krajobrazowych, na terenie których zostaną przeprowadzone badania, skupionych jest na 4 obszarach terytorialnych:

  • obszar jurajski – 6 parków krajobrazowych (Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, Dłubniański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Rudniański Park Krajobrazowy, Tenczyński Park Krajobrazowy);
  • obszar Pogórza Karpackiego – 3 parki krajobrazowe (Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy;
  • obszar Popradzkiego Parku Krajobrazowego;
  • obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Mapa parków krajobrazowych w województwie małopolskim

Wszelkie udzielane przez respondentów informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji badania.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z przedstawicielką firmy Utila sp. z o.o. – Małgorzatą Patyńską, tel. 695 837 485, e-mail: m.patynska@utila.pl albo osobami odpowiedzialnymi za koordynację badania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Andrzej Binda tel. 12 29 90 692 lub Barbara Surmacz tel. 12 63 03 558, e-mail: morr@umwm.pl.

Badanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


Parki krajobrazowe stanowią jedną z form ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., parki krajobrazowe to obszary chronione ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Panorama gór

Parki krajobrazowe pełnią funkcje przyrodnicze, ekologiczne, społeczne, turystyczno-rekreacyjne, kulturowe, poznawcze, gospodarcze, etc. W odróżnieniu od parków narodowych, działania na obszarze parków krajobrazowych nie są bezwzględnie podporządkowane ochronie przyrody. W ich granicach grunty rolne i leśne mogą pozostać w gospodarczym użytkowaniu.

Dolinki Krakowskie - krajobraz

Jednakże zamieszkująca obszar parków krajobrazowych społeczność lokalna, a także podmioty gospodarcze i instytucje zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych, zobligowane są do podporządkowania się różnego rodzaju nakazom, zakazom i normom związanym z życiem i funkcjonowaniem na terenie danej formy ochrony przyrody.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej, stanowiącej jedno z narzędzi badawczych w danym projekcie. Ankieta ta posłuży do poznania opinii na temat postrzegania małopolskich parków krajobrazowych oraz ich wpływu na codzienne życie i funkcjonowanie. Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne i posłużą lepszemu planowaniu działań w kierunku rozwoju i zwiększaniu atrakcyjności małopolskich parków krajobrazowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Link do ankiety: kliknij