Ogólny klimat koniunktury – styczeń 2023

W styczniu 2023 r. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie w sekcji informacja i komunikacja. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w ubiegłym miesiącu.

Znaczna poprawa nastrojów była widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki prowadzące działalność usługową w zakresie transportu i gospodarki magazynowej – największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 13,8 w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.

W przypadku budownictwa wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu, natomiast w dziale handel detaliczny odnotowano jej spadek.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 stycznia – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz odnoszących się do procesów cenowych.

Szczegóły w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie.