Odpowiedzialny biznes. Podziel się z nami swoim doświadczeniem

Zaproszenie do wypełnienia krótkiego formularza na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Serdecznie zapraszamy firmy z Małopolski do wypełnienia krótkiego formularza (zawierającego tylko cztery pytania) na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Z Państwa pomocą, chcemy pokazać jak wyglądają działania z zakresu CSR w praktyce oraz jak zmieniło się podejście do CSR na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Przypomnijmy, że Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to taki sposób prowadzenia przedsiębiorstwa, który oprócz interesu właścicieli bierze pod uwagę potrzeby zarówno otoczenia społecznego jak i środowiska naturalnego. Zdając sobie sprawę z wagi zagadnienia, od kliku lat zajmujemy się tematem. Raport z poprzedniej edycji badania dostępny jest tutaj oraz pod adresem http://mog.malopolska.pl/CmsContent.mvc/NewsDetails/63/189. Liczymy, że i tym razem przygotowana przez nas publikacja wpisze się w toczącą się dyskusję. Tym bardziej, że od 2017 roku będzie obowiązywał unijny wymóg rozszerzenia sprawozdawczości o dane niefinansowe oraz informacje dotyczące różnorodności – na ten moment dotyczący tylko części dużych firm.

Więcej informacji na temat badania znajduje się w oficjalnym zaproszeniu.

Wzór formularza dostępny jest tutaj. Wypełniony plik prosimy przesłać na adres michal.adamczyk@umwm.pl do 8 kwietnia 2016 roku.