Model przemysłu 4.0 w małopolskich przedsiębiorstwach. Stan aktualny i potrzeby

Czy małopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są gotowe do przyjęcia modelu przemysłu 4.0? Jakie warunki muszą spełniać firmy by przejść proces transformacji cyfrowej?

Badanie potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0 zostało przeprowadzone wśród 1016 przedstawicieli małopolskich mikro, małych i średnich firm z sekcji C PKD. Jego celem było zbadanie poziomu świadomości i potrzeb małopolskich firm produkcyjnych w zakresie przemysłu 4.0 (inaczej P4.0). Badanie zostało przeprowadzone przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Koncepcja przemysłu 4.0 została stworzona w 2010 roku. Oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających w celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.

Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu znają termin P4.0, ale w różnym stopniu. Większość badanych prawidłowo rozumie to pojęcie, ale tylko nieliczni potrafili wskazać kluczowe komponenty, dokumenty czy instytucje zajmujące się tą problematyką. Najbardziej rozpoznawalnymi instytucjami, które udzielają wsparcia w tematyce P4.0 okazały się Krakowski Park Technologiczny, Małopolska Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Z kolei najbardziej rozpoznawalnymi komponentami modelu P4.0 są według przedsiębiorców bezpieczeństwo cyfrowe (CyberSecurity) oraz inteligentne roboty.

Z badania wynika, że plany wdrożenia działań z obszaru P4.0 zadeklarowała połowa przedsiębiorców, przy czym najczęściej dotyczą one wprowadzenia na rynek nowego lub wyraźnie ulepszonego (w skali firmy) produktu. W większości przypadków dotychczas jednak nie były wdrożone rozwiązania z zakresu P4.0 i przedsiębiorcy nie planują w kolejnych latach nabywać ani wdrażać poszczególnych elementów nawiązujących do koncepcji P4.0 (takich jak np. roboty przemysłowe czy autonomiczne wózki).

Co warte podkreślenia, w firmach nie wdrażających modelu P4.0 nie stosuje się oprogramowania wspomagającego zarządzania i podejmowania decyzji, nie wykorzystuje się robotów w procesie produkcyjnym, nie zatrudnia osób do planowania i zarządzania projektami wdrożeniowymi nowych technologii i nie posiada strategii cyfryzacji i automatyzacji.

Infografika P4.0