Małopolskie gminy w XVI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Ranking Samorządów opracowywany jest cyklicznie przez ekspertów i analityków z „Rzeczpospolitej”, którzy oceniają dokonania władz lokalnych oraz badają, które jednostki terytorialne najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Ranking ten obejmuje gminy, miasta oraz miasta na prawach powiatu w Polsce – z wyjątkiem Warszawy.

Zgodnie z przyjętą metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju, ujmowanego w kilku strategicznych kategoriach (łącznie około 50 różnych wskaźników), tj.:

  • trwałość ekonomiczno-finansowa (zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych – w tym z podatków i korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego),
  • trwałość środowiskowa (kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowanie do zmian klimatycznych, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy redukcja emisji spalin i smogu),
  • trwałość społeczna (poprawa jakości życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, np. usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego, miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi),
  • jakości zarządzania (jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami).

Mając na uwadze ranking miast na prawach powiatu, w 2020 roku w pierwszej dziesiątce znalazł się Kraków (7. lokata), awansując tym samym o 5 miejsc względem roku ubiegłego. W czołowej trójce znalazły się miasta: Gliwice, Opole oraz Sopot. Kolejne małopolskie miasto na prawach powiatu -Tarnów – uplasowało się w trzeciej dziesiątce (22. lokata). Nowy Sącz zajął w tegorocznym rankingu dopiero 52 miejsce – notując tym samym wyjątkowo duży spadek z 8 pozycji w 2019 roku.

Wśród gmin miejskich (nie będących jednocześnie powiatem) i miejsko – wiejskich, najwyższą pozycję w skali Małopolski w 2020 r. zajął Oświęcim (17. lokata). Miejsce w drugiej dziesiątce udało się również osiągnąć Muszynie (20. lokata). Kolejne małopolskie gminy znalazły się niestety dopiero w siódmej dziesiątce i były to odpowiednio: Rabka-Zdrój (61. lokata) oraz Niepołomice (64. lokata). Warto wskazać, że w skali kraju na czołowych pozycjach ulokowały się gminy: Morawica (świętokrzyskie), Bieruń (śląskie) i Puszczykowo (wielkopolskie).

A jak wypadają małopolskie wsie w ogólnopolskim rankingu gmin wiejskich?

Tabela. Czołowa dziesiątka najlepszych samorządów gmin w Polsce w 2020 roku według XVI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

tabelaŹródło: opracowanie własne na podstawie danych Rzeczpospolitej.

Małopolska Wielka Wieś zlokalizowana w powiecie krakowskim zajęła w 2020 r. wysoką 4. lokatę w rankingu. Nie mniej jednak nastąpił jej spadek o 3 pozycje w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to otrzymała status lidera. W pierwszej dziesiątce uplasowała się też ponownie gmina Zabierzów (8. lokata), leżąca również w powiecie krakowskim – spadek o jedną pozycję względem 2019 roku. Tuż za pierwszą dziesiątką, na 11. lokacie usytuowała się gmina Zielonki, a na lokacie 16. – gmina Gołcza z powiatu miechowskiego. Do najlepiej ocenianych gmin wiejskich w Polsce należą natomiast: Kleszczów (łódzkie), Padew Narodowa (podkarpackie) i Suchy Las (wielkopolskie).

Mapa. Małopolskie gminy usytuowane w pierwszej pięćdziesiątce rankingów: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich

mapa Małopolski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rzeczpospolitej.