Debata „Małopolski rynek pracy. Rewolucja już tu jest”

27 listopada odbędzie się 3. debata organizowana przez Województwo Małopolskie w ramach cyklu „Małopolska. Tworzymy przyszłość”, poświęconego kluczowym obszarom rozwoju regionu.

W trakcie debaty postaramy się znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:

Kto tu rządzi: pracownicy czy pracodawcy?

Koszty pracy a konkurencyjność małopolskiej gospodarki

Edukacja: jak nadążyć za innowacjami, które zabijają stare profesje i tworzą nowe?

Czy roboty i automaty odbiorą Małopolanom pracę?

Pracownicy ze Wschodu: zbawienie czy przekleństwo?

Drenaż mózgów: czy bogaty Zachód zabierze nam fachowców?

Punktem wyjścia będą dwie prezentacje. Pierwsza „Kompetencje XXI wieku – jakich umiejętności poszukują i będą poszukiwać pracodawcy” przybliży trendy związane z kwalifikacjami, jakich poszukują współcześni pracodawcy wśród zatrudnianych pracowników, z kolei druga prezentacja „Ruch migracyjny w Małopolsce – prezentacja wyników badania Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego” przybliży skalę ruchu migracyjnego do i z Małopolski.

Druga część spotkania zostanie poświęcona dyskusji na temat małopolskiego rynku pracy. Pierwszy jej etap będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z aktualnymi wyzwaniami stojącymi zarówno przed pracodawcami jak i pracownikami. Porozmawiamy o przyszłości outsourcingu w Małopolsce, przyszłości zawodowej osób, które budują tę branżę w kontekście nie tak odległej wizji automatyzacji procesów oraz o zmianie standardów pracy (Activity Based Working). Będziemy weryfikować informację na temat niedoborów występujących na rynku pracy (luk kompetencyjnych, kadrowych), jak również zastanawiać się nad możliwościami, jakie otwierają się przed małopolskim rynkiem pracy w kontekście zachodzących zmian polityczno-gospodarczych (Brexit).

Kolejna część dyskusji będzie dotyczyła kwestii obecności pracowników z Ukrainy na małopolskim rynku pracy – ich przewag konkurencyjnych oraz branż, w których są zatrudniani. Podejmiemy próbę oceny faktycznego poziomu zapotrzebowania małopolskiej gospodarki na pracowników ze Wschodu. Ta część debaty jest organizowana we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Spotkanie poprowadzi redaktor Gazety Krakowskiej Zbigniew Bartuś.

Debata będzie 3. spotkaniem organizowanym w ramach cyklu Małopolska. Tworzymy przyszłość, poświęconego kluczowym obszarom rozwoju regionu.

Debata jest współorganizowana przez Województwo Małopolskie (Zespół Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego) oraz Polska Press Sp. z o. o., wydawcę Gazety Krakowskiej.

Spotkanie odbędzie się Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w debacie, prosimy o rejestrację: www.malopolska.pl/rynekpracy

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, tel.: 12 29 90 643.

Program debaty „Małopolski rynek pracy. Rewolucja już tu jest”