Małopolska wśród krajowych liderów wynalazczości – stan i struktura działalności wynalazczej

Według badań przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012-2018, 10 % wszystkich zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP pochodziło z Małopolski.

Raport przygotowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje szereg informacji na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018.

Analizą zostały objęte między innymi takie zagadnienia, jak:

  • liczba zgłaszanych wynalazków i wzorów i użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej,
  • liczba przyznanych patentów i praw ochronnych,
  • rodzaje podmiotów zgłaszających wynalazki i wzory użytkowe oraz ich liderzy
  • klasyfikacja technologiczna autorstwa Ulricha Schmocha i podział na 35 rodzajów dziedzin technologii.

Pod uwagę brano działalność wynalazców w Małopolsce, względem innych województw, podział podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy aktywność wynalazczą w poszczególnych powiatach Małopolski.


Mapa 1. Liczba zgłoszonych wynalazków w latach 2012-2018 w przekroju regionalnym

Mapa Liczba zgłoszonych wynalazków w latach 2012-2018 w przekroju regionalnym

Źródło: opracowanie własne


Małopolska wśród krajowych liderów wynalazczości

Według badań przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012-2018, 10 % wszystkich zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP w badanym okresie pochodziło z Małopolski. Podmioty w Małopolsce, które pracowały nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, produktowymi, bądź procesowymi zgłosiły 2 972 wynalazki. Lepsze okazały się tylko dwa regiony, Mazowsze, gdzie odnotowano ponad dwa razy więcej zgłoszonych wynalazków (6 106), oraz Śląsk, skąd zgłoszono 3 742 wynalazki.

Podobnie jest z wzorami użytkowymi, z tym że w przypadku Małopolski do Urzędu Patentowego RP zgłoszono ich ponad 3-krotnie mniej niż wynalazków. Zgłoszonych 809 wzorów użytkowych daje Małopolsce trzecie miejsce w kraju, za Mazowszem (1 141 zgłoszonych wzorów) i Śląskiem (1 163 zgłoszone wzory użytkowe).

W latach 2012-2018 patenty przyznano dla 63,2% zgłoszonych wynalazków – tj. 1 879 patentów, co daje Małopolsce piątą pozycję, za takimi regionami, jak opolski (83,2%), dolnośląski (72,7%), lubelski (65,2%) i śląski (63,7%).  Małopolska z wynikiem 62,9% (tj. 509 praw ochronnych) uplasowała się natomiast na 12 pozycji w kraju pod względem przyznanych przez Urząd Patentowy RP praw ochronnych . W gronie trójki liderów znalazły się w tym przypadku województwa: podlaskie (82,8%), podkarpackie (80,5%) oraz opolskie (79,0%).


Rycina 1. Krajowi liderzy z zakresu liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych w latach 2012-2018

Rycina Krajowi liderzy z zakresu liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych w latach 2012-2018

Źródło: opracowanie własne


Przyszłość w nauce

Korzystnie wypada w Małopolsce szkolnictwo wyższe, które dominuje pod względem tworzenia innowacyjnych technologii. Udział małopolskich szkół wyższych w tworzeniu i zgłaszaniu wynalazków, a także wzorów użytkowych jest najwyższy w skali kraju (odpowiednio 12,4% i 14,2%). W latach 2012-2018 małopolskie uczelnie zgłosiły łącznie 1 160 wynalazków oraz 75 wzorów użytkowych. Wyniki te stanowią odpowiednio 39,0% ogółu wynalazków oraz 9,3% ogółu wzorów użytkowych, zgłoszonych przez wszystkie małopolskie podmioty i instytucje w trakcie ostatnich siedmiu lat.

Na pozycji lidera wśród wszystkich szkół wyższych pod względem liczby zgłoszonych wynalazków uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z wynikiem 668 zgłoszeń (tj. 57,6%). W czołowej trójce szkół wyższych inicjujących innowacyjne rozwiązania znalazły się też Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (294 wynalazki – tj. 25,3%) oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (164 wynalazki – tj. 14,1%).

Nowe rozwiązania w postaci wzorów użytkowych zostały wypracowane w latach 2012-2018 jedynie w przypadku czterech małopolskich uczelni wyższych, z czego najwięcej dotyczyło: Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (31 wzorów użytkowych – tj. 41,3%), Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (29 wzorów użytkowych – tj. 38,7%) oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (14 wzorów użytkowych – tj. 18,7%).


Rycina 2. Małopolskie wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w latach 2012-2018 w przekroju na rodzaj podmiotu

Rycina Małopolskie wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w latach 2012-2018 w przekroju na rodzaj podmiotu

Źródło: opracowanie własne


Przeczytaj raport:

Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018