Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Zakup sprzętu dla szpitali i pieniądze dla przedsiębiorców – Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przeznaczeniu 325 mln zł z regionalnego programu operacyjnego na walkę ze skutkami epidemii w regionie. 

Koronawirus atakuje zdrowie i gospodarkę

Małopolska coraz bardziej doświadcza skutków światowej pandemii koronawirusa z Wuhan. To nie tylko test dla systemu ochrony zdrowia, ale przede wszystkim ogromne wyzwanie dla  przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień znaleźli się w kryzysowej sytuacji z powodu obostrzeń nakładanych przez wymogi kwarantanny. Fakt, że Małopolska jest najchętniej odwiedzanym przez turystów regionem w kraju, pierwszy raz nie napawa tyle dumą, co niepokojem.  W branżach silnie związanych z turystyką, które z pewnością najsilniej zostaną dotknięte zbliżającą się recesją, a więc zakwaterowaniem i wyżywieniem, działa około 13,6 tys. firm.  Kolejnych 1,9 tys. to organizatorzy turystyki.

Minimalizowanie negatywnych skutków epidemii to dziś nie tylko zalecenie, ale jednoznaczna konieczność.  Dlatego korzystając z możliwości elastycznego wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski Zarząd Województwa zdecydował, aby część środków przeznaczyć na walkę ze skutkami epidemii w Małopolsce. Małopolska Tarcza Antykryzysowa to 325 mln zł, które pomogą osłonić gospodarkę, a także zakupić sprzęt niezbędny do ratowana ludzkiego życia.

Dla kogo pieniądze?

Małopolska Tarcza Antykryzysowa to w sumie trzy pakiety skierowane do sektora ochrony zdrowia i biznesu. Pomoc trafi zarówno do małopolskich szpitali, jak i przedsiębiorców, chroniąc jednocześnie dzięki temu miejsca pracy tysięcy Małopolan.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – trzy źródła wsparcia:

 

  • PAKIET MEDYCZNY – 94 miliony zł przeznaczonych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego pozwalającego ratować życie i leczyć osoby zakażone koronawirusem, w tym karetki pogotowia i środki dezynfekcji pomieszczeń czy środki ochrony osobistej. Po uzupełnieniu o wkład krajowy budżet całkowity na ten cel wyniesie 115 milionów złotych. Zarząd Województwa powołał specjalny Komitet Sterujący z udziałem Wojewody Małopolskiego oraz Małopolskiego Inspektora Sanitarnego, który będzie koordynował wydatkowanie środków.
  • PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 192 miliony zł przeznaczonych na osłonę przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii, a także wspierający utrzymanie miejsc pracy.  Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów. Nie będzie wymogu przeprowadzenia nowej inwestycji czy wykazania wysokiego poziomu innowacyjności. To kroplówka na przeżycie. Mechanizm dofinansowanie zostanie szczegółowo opisany po opracowaniu podstaw prawnych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które również błyskawicznie są tworzone.
  • PAKIET PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – 35 milionów złotych, przeznaczonych na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie niskooprocentowanych pożyczek, m.in. obrotowych (bez wymaganej dotychczas części inwestycyjnej). Nowa oferta pożyczkowa będzie udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a pula pomocowa może zostać zwiększona w zależności od potrzeb.

Dodatkowo należy wspomnieć również oo środkach dotychczas wydanych na małopolskie szpitale, co daje w sumie 325 mln zł.

Przedsiębiorco – tu znajdziesz informacje:

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie www.rpo.malopolska.pl w zakładce Fundusze a koronawirus. 

W tym miejscu znajdują się także informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy oraz  inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

Aktualne wiadomości o funduszach europejskich w Małopolsce i ich wydatkowaniu w obecnej sytuacji epidemicznej można również znaleźć na profilu FB: @MałopolskaFunduszeEuropejskie