Małopolska myśli o rodzinie

Według wyników najnowszego badania Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR), Małopolska potrzebuje placówek wsparcia dziennego (PWD) – miejsc, w których dzieci i młodzież mogą liczyć na uwagę i zaangażowanie wychowawców, a ich rodzice i opiekunowie na pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. Sprawne i profesjonalne placówki to wsparcie dla rodzin borykających się z różnymi problemami. Według badania istnieje duża potrzeba na dofinansowanie obecnych oraz powstanie nowych PWD – nie w każdej części regionu rodziny mogą liczyć na tego typu pomoc. Województwo małopolskie planuje wesprzeć te jednostki.

Badaniem pn. Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego objęto różne grupy, tworzące system wsparcia dziennego w regionie. Na terenie województwa małopolskiego działa 121 placówek wsparcia dziennego, 77,0% z nich ma charakter opiekuńczy, a co piąta oferuje również specjalistyczną pomoc terapeutyczną i logopedyczną. Rola PWD została oceniona pozytywnie – ponad 90% ankietowanych ich podopiecznych lubi tam spędzać czas.

Sytuacja placówek w Małopolsce jest jednak bardzo zróżnicowana. W niektórych gminach (z reguły w największych miastach województwa) działa stosunkowo dużo PWD, w tym te oferujące pomoc terapeutyczną, posiadające bogate wyposażenie oraz szeroką ofertę dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, a także specjalistyczną kadrę zaangażowaną w pracę z rodzicami. Z drugiej strony w Małopolsce na terenie 121 gmin w ogóle nie ma tego typu placówek, podobnie jak w całym powiecie tatrzańskim.

Wnioski z badania oraz kierunki rozwoju placówek wsparcia dziennego zostaną zaprezentowane podczas zbliżającej się konferencji pn. Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – obecne i przyszłe standardy usług, która odbędzie się 25 stycznia br. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 (wejście do Sali Miedzianej od ul. Szczepańskiej).

Wydarzenie będzie okazją do debaty na temat obecnych standardów pracy placówek wsparcia dziennego w województwie małopolskim, problemów, z jakimi się borykają, sposobów radzenia sobie z nimi oraz z wyzwaniami, przed jakimi stoją. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk z kraju i zza granicy. W debacie wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz placówek wsparcia dziennego. Konferencja umożliwi również spotkanie i integrację pracowników instytucji tworzących małopolski system wsparcia dziennego rodzin.

Udział w konferencji można potwierdzić poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.malopolska.pl.

Agenda spotkania