Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2022 roku

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki w sierpniu 2022 roku kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od notowanego w lipcu.

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury, sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce. Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 sierpnia 2022 roku na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących rynku pracy. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.