Koniunktura gospodarcza w Małopolsce w maju 2023 r.

W maju br. koniunkturę gospodarczą korzystnie oceniają tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, zakwaterowania i gastronomii, a także informacji i komunikacji. W przypadku zakwaterowania i gastronomii odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z kwietniem br., a w przypadku informacji i komunikacji największy jej spadek, odpowiednio o 32,1 i o 4,3.

W pozostałych prezentowanych obszarach działalności formułowane opinie odnośnie sytuacji gospodarczej są negatywne, ale w większości zbliżone do tych w poprzednim miesiącu. Jedynie jednostki zajmujące się transportem i gospodarką magazynową oceniają koniunkturę optymistyczniej niż w kwietniu br.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji.

Więcej szczegółowych informacji w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie.