Koniunktura gospodarcza w Małopolsce – luty 2023 r.

W lutym br. jedynie podmioty z sekcji informacja i komunikacja oceniają koniunkturę pozytywnie. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w styczniu br. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki zajmujące się handlem detalicznym – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 5,1 w porównaniu z ubiegłym miesiącem. W sekcjach: budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym
do notowanego w poprzednim miesiącu.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji.

Szczegóły w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie.