Konferencja Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

18–19 września br. odbyła się w Krakowie konferencja przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Krajowego Obserwatorium Terytorialnego pn. Monitoring regionalny. Modele i narzędzia do wizualizacji danych przestrzennych i analiz terytorialnych.

Pierwszego dnia spotkania uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z narzędzi ESPON (ESPON Public Mapkit, ESPON Territorial Impact Assessment Tool oraz Data Estimations). Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z nowymi narzędziami prezentacji danych przestrzennych i zachęcenie do wykorzystania ich w codziennej pracy badawczej. Instruktaż został poprowadzony przez przedstawicieli ESPON, panów: Zintis’a Hermansons’a i Martin’a Gauk’a.

Kolejny dzień konferencji został poświęcony działaniom badawczym Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Instytutu Transportu Samochodowego oraz realizacji badań z Planu Pracy Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2017. Małopolskie Obserwatorium zaprezentowało wyniki badania Ruch migracyjny w Małopolsce. Z kolei Instytut Transportu Samochodowego przedstawił zakres i raport metodologiczny badania dotyczącego wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych.

Podczas spotkania omówiono również dalsze kierunki współpracy badawczej Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym. Konferencja zakończyła się warsztatem dotyczącym badania pt. Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (edycja 2018).


DSC_0167_zm

DSC_0192_zmDSC_0213_zm