Konferencja #MAŁOPOLSKA LOKALNA w Tarnowie

Co stanowi siłę napędową obszarów wiejskich w Małopolsce? Obywatel a ekologia – jakich użyć słów, by przekonać do zmian? Środowisko, gospodarka, a przede wszystkim człowiek – wyzwania dla Małopolski lokalnej; O środowisku – jak komunikować się obrazem?

Oto główne wątki, jakie zostaną poruszone podczas konferencji #Małopolska lokalna, która odbędzie się

7 września 2023 r. w Akademii Tarnowskiej w Tarnowie, ul. A. Mickiewicza 8, budynek C, aula im. Jana Szczepanika.

Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego).

Podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na wątki związane ze zrównoważonym rozwojem Małopolski lokalnej, zwłaszcza w kontekście wyzwań demograficznych, środowiskowych oraz gospodarczych i zmieniającego się w związku z tym charakteru obszarów wiejskich i podmiejskich.

W sesjach inspiracyjnych uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w zakresie komunikacji instytucji z obywatelem w zakresie ekologii. Będzie też możliwość skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Podczas konferencji zostaną również zaprezentowane wyniki badań Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

 

Agenda konferencji

Agenda konferencji

Rejestracja na konferencję

Rejestracja na konferencję

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

plakat promujący konferencję #Małopolska lokalna w Tarnowie 7 września 2023 roku